تپه باستانی آرسلان‌تپه به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد

این تپه باستانی 6000 ساله در شهر مالاتیا در شرق ترکیه واقع است.