تاکید مدیر کل تی آر تی به لزوم توسعه همکاری های رسانه ای با کویت

شنول گوکا مدیر کل سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تی آر تی به لزوم توسعه همکاری با کویت در بخش رسانه ای تاکید نمود. 

قسام یوسف الزاواوی سفیر کویت در آنکارا با شنول گوکا مدیر کل تی آر تی در دفترش دیدار کرد. 

شنول گوکا با جلب دقت به آغاز همکاری های رسانه ای بین دو کشور در 25 سال قبل اظهار داشت، با کویت در زمینه رادیو و تلویزیون روابط خوبی داریم. ولی باید به حالت فعال تری درآورده شود. 

گوکا ضمن اشاره به اینکه گامهای لازمه برای افزایش همکاری بین دو کشور در این بخش برداشته خواهد شد، افزود: "خواهان همکاری با تلویزیون کویت در زمینه پخش برنامه های عربی و ترکی هستیم. از نظر تولید برنامه و سریال مشترک و معرفی فرهنگ های دو ملت و همکاری نزدیک و متقابل دو کشور در این زمینه وظیفه مهمی بر دوش ماست. ان شاالله این دیدار و توجه خاص شما در رسیدن به این هدف موثر واقع شود."