ستاره‌های درخشان موزه‌ها؛ گشت و گذار در موزه باستان شناسی ختای

در برنامه امروز به معرفی مهمترین آثار موزه باستان شناسی ختای می پردازیم.