ستاره‌های درخشان موزه‌ها، گشت و گذار در موزه آماسرا

در برنامه امروز به معرفی مهمترین آثار موجود در موزه آماسرا خواهیم پرداخت.