استفاده از پهپادها در بخش کشاورزی ترکیه

ترکیه در حال آزمایش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای آبیاری مزارع کشاورزی است


برچسب ها: کشاورزی , پهپاد , ترکیه