سفینه سویوز پرتاب شد

سفینه فضایی سویوز که از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شده؛ Randy Bresnik فضانورد ناسا، Sergey Ryazanskiy فضانورد Roscosmos و Paolo Nespoli فضانورد آژانس فضایی اروپا ESA را به ایستگاه بین المللی فضایی منتقل خواهد کرد.