روز مردگان در مکزیک

هزاران نفر برای شرکت در مراسم کاترینا در چارچوب روز مردگان، مانند کاترینا سمبل مرگ در مکزیک لباس پوشیده و آرایش کردند. 

فیگور اسکلت مکزیک به نام "لا کاترینا" به معنی "جمجمه ظریف" از سوی خوزه گوادالوپ پوسادا هنرمند و کاریکاتوریست مکزیکی بین سالهای 1852 تا 1913 زندگی کرده خلق شد.