رنگ آمیزی تخم مرغ برای عید پاسکالیا

تخم مرغ های غول آسا برای عید پاسکالیا رنگ شدند. 

در حالی که چند روز تا عید پاسکالیا یا عید پاک، یکی از مهمترین اعیاد دینی ارتدوکس هاست باقی است، آمادگی ها در کلیسای  " St. Sophia" در کیف پایتخت اوکراین آغاز شد. 

برای این عید مراسم رنگ آمیزی و تزیین تخم مرغ آغاز شد.