قایاشهیر، بزرگترین شهر زیرزمینی جهان

به قایاشهیر (شهر صخره‌ای) خوش آمدید