پوتین و نمایش صید ماهی

ولادیمر پوتین رئیس دولت روسیه در حین یک دیدار رسمی از منطقه شرق این کشور چند روزی را در مناطق دور سرق سیبری با صد ماهی گذارند.