پرتاب موشک اسپیس ایکس به فضا

راکت اسپیس ایکس ـ 9 که از پایگاه فضایی کندی در ایالت فلوریدا در آمریکا به فضا پرتاب شد، حامل ماهواره "Koreasat-5 " می باشد.