پنجشنبه 28 نوامبر جوایز #تی_آر_تی_وورلد_سیتیزن اهدا می شود

پنجشنبه 28 نوامبر جوایز #تی_آر_تی_وورلد_سیتیزن اهدا می شود 

با شعار "الهامی برای تغییر مثبت" تاسیس شد. 

و اکنون چهره های برجسته و پروژه های مهم بین المللی را در استانبول گردهم می آورد. 

@trtworld

@TRTWorldCitizen

#TRTWorldCitizen