عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

نمایش بااحتشام SU-35 روس در آسمان استانبول

دومین فستیوال تکنوفست بین روزهای 17-22 سپتامبر در فرودگاه آتاترک استانبول برگزار خواهد شد.