میزبانی پارک جنگلی فریق در آفیون قره حصار ترکیه از عکاسان

طبیعت پارک جنگلی فریق در منطقه آفیون قره حصار ترکیه با زیبائیهای پر احتشام و بی نظیر خود از عکاسان ترک و خارجی میزبانی می کند.