عمیقترین استخر جهان

عمیقترین استخر جهان که در ایتالیا واقع شده است، بسیار مورد توجه غواصان غیر حرفه ای قرار میگیرد. این استخر که به عمق 42 متر بوده و دارای طول و عرض 21 و 18 متر میباشد، با آب گرم طبیعی پر شده است. در این استخر که کل سال باز میباشد، غواصی انجام میگردد.