مرتفع ترین تراس شیشه ای ترکیه

تراس شیشه ای ترکیه که در پارک ملی دشت هاتیلا در آرتیون ساخته شده ، 220 متر ارتفاع دارد.