مراسم افتتاح مجتمع بیمارستانی مرسین

بزرگترین مجتمع بیمارستانی اروپا در مرسین ترکیه افتتاح شد. 


برچسب ها: مرسین , ترکیه