محوطه کمپینگ با کاروان مسافرتی در کوش آداسی

مسافرانی که می خواهید تعطیلات آرام تری در طبیعت داشته باشید! این کمپینگ کاروان مسافرتی، مناسب شماست.