ماهواره تُرک‌سَت 5A ترکیه به فضا پرتاب شد

نسل پنجم ماهواره ترکیه «ترک‌ست 5A» بامداد امروز جمعه 8 ژانویه 2021 ساعت 05.15 به وقت استانبول، با موشک فالکون-9 شرکت اسپیس ایکس به فضا پرتاب شد