اعلام برنده گان نوبل شیمی 2017

اسامی برنده گان نوبل شیمی 2017 از سوی آکادمی علوم سلطنتی سوئد اعلام شد. جایزه نوبل شیمی امسال به ژاک دوبشه از سوئیس، یواخیم فرانک از آمریکا و ریچارد هندرسون از انگلستان به دلیل توسعه میکروسکوپ الکترونیکی کرایو برای تعیین ساختار مولکول های زیستی تعلق گرفت.