کیوسک های قرمز و کلاسیک تلفن در بریتانیا بر چیده می شوند

کیوسک های قرمز رنگ لندن که قبل از مد شدن تلفن های همراه تعداد آنها در سال 1992 ، به 92 هزار رسیده بود ، امروزه دیگر به حالت بلااستفاده در آمده اند. از بین این تعداد امروز 40 هزار کیوسک مورد استفاده قرار نگرفته و نیمی نیز بر چیده شده اند.