" کاکاوا " با خیر و برکت می آید

جشن خضر و الیاس که با نام "Hıdırellez" شناخته میشود، از سوی کولیها به عنوان عیدی که "کاکوا" نام دارد جشن  گرفته میشود. این جشن وضعیت اقتصادی شهر را نیز رونق میبخشد.

 


برچسب ها: