جشنواره قرآن کریم در مسکو

در مسجد مرکزی مسکو پایتخت روسیه جشنواره " قرآن کریم " برگزار شد. 

در این جشنواره که از سوی شورای مفتی های روسیه و اداره دینی مسلمانان روسیه ترتیب یافت، مسابقه قرائت قرآن کریم در بین کودکان ، نمایشگاه کتب اسلامی و سمینارهای مختلف برگزار گردید.