جشن نوروز در آنکارا

عید نوروز با شور و هیجان در آنکارا جشن گرفته شد.