هواپیمای خطوط هوایی ترکیه برای تیم ملی رنگ شد

یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی ترکیه، برای مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2016 که در فرانسه ترتیب یافته و تیم ملی فوتبال ترکیه نیز در آن شرکت خواهد کرد، با عکسی از فوتبالیستها و مربی آنها فاتیح تریم، رنگ آمیزی شد.