"هر زنی که بخواهد می تواند موفق شود"

"هر زنی که بخواهد، می تواند!"

او گفت: هر زنی که بخواهد می تواند موفق شود. 

باشاک کوسه اوغلو که در آنکارا زندگی می کند، در 35 سالگی شغل خود را عوض کرد. این زن جوان که به مدت 10 سال در بخش مطبوعات و رسانه کار کرده بود، با تصمیمی آنی شغل پستچی را انتخاب کرد. 

داستان زندگی اش را از زبان خودش بشنوید. 

 


برچسب ها: ترکیه , زن