گشت و گذار در مزارع چای ریزه

امروز در "چای ائلی" قصبه ای کوچک در ریزه هستیم. یکی از مکان های بینظیر منطقه دریای سیاه. 

منظره ای بینظیر دارد که نباید از تماشای آن غافل شوید. 


برچسب ها: چایی , ریزه , ترکیه , چای