فضا پیمای سایوز به ایستگاه بین المللی فضایی پیوست

فضا پیمای سایوز که  با سه سرنشین برای یک ماموریت 5 ماهه به فضا پرتاب شد، به ایستگاه بین المللی فضایی پیوست.