بزرگترین یادواره جنگ در جهان

 بزرگترین یادواره جنگ جهان، با نام "مسیر اقیانوس بزرگ" که برای گرامیداشت یاد سربازان استرالیایی کشته شده در جنگ جهانی اول ساخته شده، یکی از اماکن مورد توجه و استقبال توریست ها در این کشور می باشد.