برج گالاتای ترکیه به رنگ پرچم سفید و قرمز ترکیه مزین شد

برج گالاتای ترکیه به رنگ پرچم سفید و قرمز ترکیه مزین شد. 

پرچم ترکیه برای واکنش به کودتای نافرجام ساختار دولت موازی سازمان تروریستی ( FETÖ/PDY ) در برج گالاتا با نور افشانی تابانده شد .