برگزاری نمایشات هوایی بین المللی در شهر فتحیه ترکیه

در نمایشات بین المللی هوایی که در شهرستان فتحیه استان موغلای ترکیه برگزار می شود و شش روز ادامه خواهد یافت، خلبانان، چتربازان و آکروبات های هوایی از 20 کشور جهان شرمت می کنند. در این بازیهای جهانی که امسال 18 امین آن برگزاری می شود، بالن های هوای گرم؛چتربازی در میان کوهها و صخره ها، چتربازی آزاد و نمایش هواپیماهای مدل، تماشاگران را به شور و وجد خواهد آورد .