برگزاری نمایشگاه بین المللی تجارت در کره شمالی

نمایشگاه بین المللی بازرگانی کره شمالی علیرغم اعمال تحریم های شدید بر علیه اینکشور در پیونگ یانگ پایتخت این کشور گشایش یافت.

سازماندهندگان این نمایشگاه می گویند از کشورهایی مانند چین، روسیه، ویتنام ، ایتالیا و سنگاپور 81 شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. در این نمایشگاه که روزهای 25 ام الی 28 ام سپتامبر ادامه خواهد یافت، شرکت های چینی کمتری در مقایسه با گذشته حضور یافتند. در نمایشگاه امسال کمی تعداد شرکت های جنوب شرقی آسیا نیز جلب دقت نمود. تنها شرکت اروپایی فعال در نمایشگاه نیز یک شرکت ایتالیایی است که از سال 2000 بدین طرف در کره شمالی فعالیت می کند. رئیس شرکت مذکور می گوید که کارها رو به راه نبوده ولی امیدواریم که وضعیت بهبودی یابد.