برگزاری مراسم عید نوروز در منطقه کئچی‌اورن آنکارا

برگزاری مراسم عید نوروز در منطقه کئچی‌اورن آنکارا