برگزاری جشن پرشور 23 آوریل، روز حاکمیت ملی و عید کودک

23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودک جشن گرفته شد. 

هیأتی به سرپرستی عصمت ییلماز وزیر آموزش ملی ترکیه، به مناسبت 23 اوریل در آنیت کابیر آرامگاه آتاترک کبیر بنیانگذار جمهوری ترکیه ادای احترام کردند.