آوای سحرانگیز رادیو

رادیوهای سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تی آر تی، 90-امین سالگرد تاسیس خود را جشن می گیرد. 

در چارچوب برنامه های روزهای رادیو تی آر تی، به دنبال بورسا در میدان گون دوغدوی ازمیر نیز شهرک رادیویی برپا شد.

برنامه های ویژه روزهای رادیو تی آر تی در ازمیر در هفتم می به پایان خواهد رسید.