482-امین سالگرد پیروزی دریایی پراوزا

مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه به مناسبت 482 امین سالگرد پیروزی دریایی پراوزا در خلیج استانبول نمایش هولوگرام با همراهی سیستم صوتی سینما ترتیب داد.

این نمایش پنج دقیقه‌ای هولوگرام با سوژه پیروزی در نبرد دریایی پراوزا بر روی پرده آب خلیج استانبول اجرا شد.

در این نمایش جالب که از حساب‌های ریاست جمهوری و مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی بطور زنده پخش شد، اهمیت پیروزی دریایی پراوزا از نظر تاریخ ترک و جهان تشریح گردید.