15 ام جولای با فیلم کارتونی به کودکان تشریح خواهد شد

15 ام جولای با فیلم کارتونی به کودکان تشریح خواهد شد. 

شهرداری عمارنیه استانبول، فیلم کارتونی : اولاد " را که در حین کودتای نافرجام 15 ام جولای سازمان تروریستی فتح الله گولن به یاد شهدای آن شب منفور تهیه کرده است، معرفی کرد.