کنسرت رولینگ استون در ایتالیا

گروه موسیقی افسانوی رولینگ استون در چهارچوب تورنمنت اروپایی خود در شهر " Lucca " ی ایتالیا کنسرت داد.