زلنسکی در نشست ویژه پارلمان اتحادیه اروپا مورد تشویق قرار گرفت

ولادمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از سخنرانی در جلسه ویژه پارلمان اتحادیه اروپا به مدت حدود یک دقیقه مورد تشویق نمایندگان قرار گرفت.