وقوع درگیری در پی انتخابات در کنیا

به دنبال ادعای Raila Odinga رهبر مخالفین در کنیا مبنی بر وجود تقلب در انتخابات، تظاهرات اعتراض آمیز و درگیری رخ داد. 

با شمارش آرای تقریبا تمامی صندوق ها،  Uhuru Kenyatta رئیس دولت از Odinga پیشی گرفته است.