واکنش فعالان حقوق بشر گرجستانی به قتل عام در بوچا

 فعالان حقوق بشر گرجستانی در اعتراض به قتل‌عام در بوچا با دستان بسته روی زمین دراز کشیدند.