وضعیت در ایالات متحده پس از طوفان ایدا

طوفان ایدا در ایالت‌های لوئیزیانا و می‌سی‌سی‌پی ویرانی به بار آورد.

باد شدید و بارش سنگین باران باعث جاری شدن سیل عظیم و ویرانی سقف ساختمان‌ها شد.
گزارش شده است که حداقل یک نفر کشته شده و بیش از یک میلیون خانه و محل کار بدون برق هستند.