تظاهرات اعتراض آمیز در کره جنوبی بر علیه ترامپ

گروه معترض در شهر سئول در حین بازدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کره جنوبی دست به تظاهرات زدند. 

معترضین ضمن محکوم کردن طرز سخنرانی ترامپ علیه کره شمالی ادعا کردند که این طرز خطاب می تواند در منطقه جنگ جدیدی را آغاز بکند. 

معترضین همچنین به اعمال فشار اقتصادی ترامپ بر علیه کره جنوبی واکنش نشان دادند.