تظاهرکنندگان لهستانی به سمت سفیر روسیه در لهستان رنگ قرمز پرتاب کردند

تظاهرکنندگان لهستانی به سمت سفیر روسیه در لهستان رنگ قرمز پرتاب کردند

سفیر روسیه در لهستان در جریان بازدید از گورستان نظامی شوروی در ورشو، پایتخت، به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی، با رنگ قرمز مورد حمله قرار گرفت.

تظاهرکنندگان لهستانی که به حمله روسیه به اوکراین اعتراض کردند، از بازدید سرگئی آندریف سفیر روسیه از قبرستان جلوگیری کردند.