اتوبوس دو طبقه در لندن وارد مغازه شد

اتوبوس دو طبقه در لندن وارد مغازه شد. 

یک اتوبوس دو طبقه در محله " Lavender Hill " در جنوب لندن وارد مغازه ای شده و دو زن در طبقه بالای اتوبوس گرفتار شدند.