تاسیس شهر آموزش نظامی در آلمان

در شهر  " Saxony-Anhalt " در آلمان برای آموزش سربازان آلمانی شهری بتونی تاسیس شد. این شهر که هزینه ایی بالغ بر 140 میلیون یورود در بر داشته و به شهر ارواح معروف است، اگرچه به یک مرکز مسکونی شباهت دارد، ولی در اصل مرکز آموزش نظامی برای ارتش آلمان است. در این شهر بیش از 500 ساختمان، کوچه و خیابان، میدان خرید و فروش، یک سوپرمارکت، مزارع،  یک کانال آبی به طول 800 متر، پلها، فرودگاهها و برج ها و حتی یک محله زاغه نشینی با 300 قبه وجود دارد.