تصاویر زمین لرزه شدید 30 اکتبر در ایتالیا

ایتالیا با زمین لرزه جدید دیگری به تاریخ 30 ام اکتبر تکان خورد. 

در ویدیوی اکیب آتش نشانی ایتالیا ویرانی روستاهای مطقه زلزله زده بوضوح دیده می شود.