تصاویر تکان دهنده کواد کوپتر از اردوگاه مسلمانان روهینگیا در بنگلادش

فیلم برداری های کوادکوپتر از اردوگاه پناهنده گان روهینگیایی در بنگلادش بحران انسانی صدها فراری از میانمار را به جهانیان نشان می دهد.