استفاده بایدن از کلمه "انشالله" باعث اختلاف نظر میان کاربران شبکه‌های اجتماعی شد

جو بایدن کلمه انشالله را در کدام معنی آن استفاده کرد؟