سخنان اسقف اعظم یونان علیه اسلام، واکنش‌ها را برانگیخت

وزارت امور خارجه ترکیه در یک بیانیه نوشت: ایرونیموس، اسقف اعظم یونان را به دلیل اظهاراتش علیه اسلام و مسلمانان به شدت محکوم می‌کنیم